CHECK POINT
COLOR 그레이,네이비,블랙
Gray,Black,Navy
FEBRIC(%) Upper,lining-Nylon100%
Filling-Tinsulate100%
SIZE MM,LL
FITTING SIZE MM
WEIGHT 460g
MANUFACTURED 2017.01
MANUFACTURER JackieFNC Partner/ KOREA
WASHING TIPDry cleaning
제품의 소재특성 및 측정 위치에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
모델컷의 경우 자연광과 조명색상의 영향으로 실제 컬러와 다를 수 있으니 마네킹 착용컷의 컬러를 꼭 확인해 주세요. 보다 정확한 컬러를 확인하실 수 있습니다^^
화장길이란? 옷의 네크라인 중심선을 시작으로 소매 끝까지 잰 길이 입니다.
 • KR
 • EN
( 단위:단면cm )
 • 사이즈
 • 어깨
 • 가슴
 • 암홀
 • 소매
 • 총장
 • MM
 • 39
 • 51
 • 25
 • 64
 • 86
 • LL
 • 41
 • 53
 • 27
 • 64.5
 • 86.5
 • 신축성
 • 좋음
 • 약간
 • 없음
 • 안감
 • 있음
 • 없음
 • 기모있음
 • 비침
 • 있음
 • 약간(부분)
 • 없음
 • 촉감
 • 까슬한편
 • 보통
 • 부드러움
 • 두께
 • 두꺼움
 • 보통
 • 얇음
 • 핏감
 • 넉넉함
 • 기본
 • 슬림함